Avatar

Sebastian Orlando Mendieta

Crane Operator

Campana, Buenos Aires Province, Argentina

↓ Pull down to refresh

Pull to refresh
Zoomlion 300 ton desmontaje antena corriente Mercedes

Axion desmontaje chimenea

Desmontaje se tapa de 33 ton en Tenaris siderca

Montaje de motor en Tenaris Serca con la nena ......

Expo

Zoomlion 300 ton

Piquesito

About us